Bestyrelsens sammensætning

  Revisionskomité Nomineringskomité Vederlagskomité
Lars Vinge Frederiksen Bestyrelsesformand   Formand Nomineringskomité Committee Formand Vederlagskomité Committee
Lars Frederiksen Medlem Revisionskomité Committee Medlem Nomineringskomité Committee Medlem Vederlagskomité Committee
Birgitte Nielsen Formand Revisionskomité Committee    
Signe Trock Hilstrøm   Medlem Nomineringskomité Committee Medlem Vederlagskomité Committee
Mette Maix      
Christian Mariager Medlem Revisionskomité Committee    
Bestyrelsesformand = Bestyrelsesformand Formand = Formand Medlem = Medlem