Corporate Governance

Bestyrelsen for Matas A/S ("Selskabet") sætter høje standarder for selskabets medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og direktører. Implicit i denne filosofi er betydningen af en sund virksomhedsledelse. Det påhviler bestyrelsen til at tjene som en ansvarsfuld forvalter for aktionærer og føre tilsyn med forvaltningen af virksomhedens aktiviteter. Til at opfylde sit ansvar og til at opfylde sin pligt, at bestyrelsen følger de procedurer og standarder, der fastsættes i disse retningslinjer. Disse retningslinjer er genstand for ændring fra tid til anden som bestyrelsen finder passende i den bedste interesse i selskabet, eller som krævet af gældende love og bestemmelser.

Corporate Governance Vis
Generalforsamling HTML file
Fortroligheds- og databeskyttelsespolitik PDF
Vedtægter PDF
Redegørelse for god selskabsledelse PDF
Vederlagspolitik PDF
IR Politik PDF
CSR politik PDF
Skattepolitik PDF


Årlig Corporate Governance redegørelse Vis
Redegørelse for god selskabsledelse 2012/13 PDF
Redegørelse for god selskabsledelse 2013/14 PDF
Redegørelse for god selskabsledelse 2014/15 PDF
Redegørelse for god selskabsledelse 2015/16 PDF
Redegørelse for god selskabsledelse 2016/17 PDF
Redegørelse for god selskabsledelse 2017/18 PDF


Document Vis
Whistleblower HTML