juni 19, 2017

Ledelsens salg af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 3 2017/18

Selskabsmeddelelse 3 2017/18

Allerød, 2017-06-19 12:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Matas aktier:

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn  Terje List
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel  Adm. direktør
b) Første indberetning/ændring  Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn  Matas A/S
b) LEI-kode  2138004PXX8LWGHGL872
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
 Aktier i Matas A/S
 
 DK0060497295
b) Transaktionens art  Salg
c) Pris(er) og mængde(r)
 
 Pris(er) (DKK)                                       Mængde(r)
 111,988025                                                       30.000
d) Aggregerede oplysninger
·        Aggregeret mængde
·        Pris (DKK)
 
e) Dato for transaktionen  19. juni 2017
f) Sted for transaktionen  Nasdaq Copenhagen

 

 

For yderligere information

 

Anders T. Skole-Sørensen, CFO

Tlf. +45 2171 2451

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Matas A/S