september 13, 2017

Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 8 2017/18

Selskabsmeddelelse 8 2017/18

Allerød, 2017-09-13 14:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I overensstemmelse med Matas A/S' Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S ("Matas") dags dato tildelt i alt 55.169 Performance Share Units ("PSU'er"), fordelt med 19.746 PSU'er til direktionen og 35.423 PSU'er til nøglemedarbejdere i henhold til selskabets langsigtede incitamentsprogram.

Afhængigt af opnåelse af to KPI'er, der hver vægtes med 50%, én baseret på udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden til og med regnskabsåret 2019/20, kan antallet af tildelte PSU'er variere i et interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte antal ved vesting.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSU'erne vester og ikke bortfalder, giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet.  

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI'er, modner de tildelte PSU'er efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2019/20.

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI'er i perioden fra regnskabsåret 2017/18 og indtil afslutningen af regnskabsåret 2019/20 udgør værdien af PSU'erne med gårsdagens lukkekurs DKK 7,22 mio.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en fireårig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt del af deres bruttoløn.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU'erne:
  

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn   Anders T. Skole-Sørensen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Finansdirektør
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   Matas A/S
b) LEI-kode   N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
  Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S
 
  DK0060497295
b) Transaktionens art   Tildeling af PSUer i forbindelse med aktieoptionsprogram
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er) (DKK)                                  Mængde(r)
      0                                                   19.746    
 
d) Aggregerede oplysninger
·         Aggregeret mængde
·         Pris (DKK)
 
  
e) Dato for transaktionen  13. september 2017
f) Sted for transaktionen  Uden for markedet

 

For yderligere information

Elisabeth Toftmann Klintholm
Head of Investor Relations & Strategy
Tlf. +45 48 16 55 48


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Matas A/S