november 8, 2017

Delårsrapport - 1. halvår 2017/18

Selskabsmeddelelse 10 2017/18

Selskabsmeddelelse 10 2017/18

 

Allerød, 2017-11-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Delårsrapport - 1. halvår 2017/18

(1. april — 30. september 2017)

Lav omsætningsvækst og faldende resultatudvikling

"Trods skærpet konkurrence øgede Matas omsætningen i 2. kvartal 2017/18, blandt andet som følge af øget efterspørgsel efter high-end Beauty produkter og en stigning i kundernes varekurv. Regnskabet for 1. halvår 2017/18 er imidlertid utilfredsstillende og lever ikke op til Matas' ambitioner.

På den baggrund iværksætter vi lige nu en række tiltag for at styrke vores tilbud til kunderne og forbedre Matas' resultat. For kunderne betyder det lavere priser og stærkere tilbud på mange kendte varer, og mere attraktive fordele til de næsten 1,8 mio. medlemmer af Club Matas. Samtidig vil vi gøre det nemmere og hurtigere for kunderne at handle på Matas.dk, der med omkring 24.000 varer har Danmarks største udvalg inden for skønhed, sundhed og velvære", udtaler administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

"For at frigøre kræfter til offensive tiltag gennemfører vi et omkostningsreduktionsprogram. Samtidig lukker vi StyleBox som selvstændig kæde og accelererer arbejdet med at tilpasse butiksnettet. Endelig har vi, i lyset af de ændrede markedsvilkår, igangsat en proces med at opdatere vores strategi med udgangspunkt i Matas' grundlæggende styrker".   

 

Hovedpunkter for 2. kvartal 2017/18

 • Omsætningen i 2. kvartal 2017/18 var DKK 778,0 mio. svarende til en stigning på 0,8% sammenlignet med 2. kvartal 2016/17. Den underliggende vækst i omsætningen var ligeledes 0,8% (like for like).
 • Omsætningen var drevet af øget salg i alle shop in shops, på nær Material shoppen. Der var i kvartalet en nedgang i kundetrafikken, hvilket blev afspejlet i et fald i antallet af transaktioner, mens den gennemsnitlige transaktionsstørrelse udviklede sig positivt med en stigning på 6,6%. E-handelssalget steg med mere end 35% i forhold til samme periode sidste år.
 • Salgsudviklingen inden for High-End Beauty var tilfredsstillende. Fremgangen mere end modvirkede den negative effekt fra et fald i salget af Mass Beauty produkter, som blandt andet var drevet af et øgede antal konkurrerende udsalgssteder i forhold til samme periode sidste år. Mass Beauty blev også negativt påvirket af øget konkurrence fra dagligvarehandlen. Samlet set gik Beauty området en smule frem.
 • Bruttoresultatet i 2. kvartal 2017/18 blev DKK 344,2 mio. svarende til en bruttomargin på 44,2%, hvilket var en reduktion på 2,7%-point fra 46,9% i 2. kvartal 2016/17. Faldet var drevet af skærpet konkurrence fra specielt dagligvarehandlen samt en høj kampagneandel på tværs af kategorierne.
 • De samlede omkostninger var, når der ses bort fra engangsomkostninger på DKK 12,7 mio. afholdt i forbindelse med skift af administrerende direktør, DKK 11,8 mio. lavere end samme kvartal sidste år. Faldet var blandt andet drevet af det omkostningsreduktionsprogram, som blev gennemført i slutningen af sidste regnskabsår.
 • EBITA, som jf. definitionen i Årsrapport 2016/17 side 80 opgøres før særlige poster, udgjorde DKK 89,0 mio. i 2. kvartal 2017/18. Det svarede til en EBITA margin på 11,4% i forhold til 12,6% i den samme periode året før. Faldet i marginen blev drevet af den lavere dækningsgrad. EBITDA før særlige poster blev DKK 107,5 mio. og marginen 13,8%.
 • Resultat efter skat for perioden blev DKK 40,3 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 65,3 mio. i forhold til henholdsvis DKK 54,6 og 69,4 mio. i samme periode sidste år.
 • Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 54,2 mio. i 2. kvartal 2017/18 fra DKK 13,1 mio. i samme kvartal året før. De frie pengestrømme var DKK 25,3 mio. mod DKK -21,8 mio. året før, drevet af en reduktion i arbejdskapitalen.
 • Bruttogælden udgjorde DKK 1.746,3 mio. pr. 30. september 2017. Målsætningen er fortsat at have en bruttogæld på DKK 1.600-1.800 mio. Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.694,0 mio. pr. 30. september 2017 svarende til 2,8 gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod 2,8 gange ved udgangen af 2. kvartal 2016/17.

 

Hovedpunkter for 1. halvår 2017/18

 • Omsætningen i første halvår 2017/18 var DKK 1.598,9 mio. og faldt med 1,3% i forhold til første halvår 2016/17. Underliggende faldt omsætningen med 1,1% (like for like).
 • Bruttoresultatet for første halvår var DKK 723,3 mio., svarende til en bruttomargin på 45,2%, mod en bruttomargin på 47,1% i samme periode året før.
 • EBITA udgjorde DKK 208 mio. i første halvår 2017/18 mod DKK 234,4 mio. i samme periode sidste år. Samlet set var EBITA marginen 13,0%, hvilket er et fald på 1,5%-point i forhold til samme periode året før. Faldet i marginen blev drevet af den lavere dækningsgrad. EBITDA før særlige poster blev DKK 244,0 mio. og EBITDA marginen 15,3%.
 • Resultat efter skat for første halvår blev DKK 114,4 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 154,3 mio. i forhold til henholdsvis DKK 139,1 og 168,7 mio. i samme periode sidste år.
 • De frie pengestrømme steg til DKK 58,6 mio. for første halvår mod DKK 3,8 mio. i samme periode sidste år.

 

Resultatforbedrende tiltag

 • Med udgangspunkt i de ændrede markedsvilkår igangsættes en række tiltag med henblik på at frigøre ressourcer til nye satsninger samt til at styrke kundeoplevelsen og konkurrenceevnen. Tiltagene omfatter omkostningsreduktioner, StyleBox ophører som kæde og arbejdet med at tilpasse butiksnettet accelereres, primært i byer hvor der er mere end én Matas butik.
 • Kundeoplevelsen skal styrkes, hvilket blandt andet skal ske gennem yderligere udvikling af Club Matas, den digitale platform og webshoppen. Konkurrenceevnen skal sikres via offensive kommercielle tiltag gennem investeringer i kampagner, hyldepriser og medlemsfordele.
 • Der sættes yderligere fokus på e-commerce gennem ansættelse af en e-commerce direktør med direkte reference til den administrerende direktør.

 

Finansielle forventninger

 • Resultatet for 1. halvår 2017/18 er utilfredsstillende og lever ikke op til Matas ambitioner. Som følge heraf blev de finansielle forventninger til helåret justeret, jævnfør selskabsmeddelelse nr. 9 fra 10. oktober 2017.
 • På den baggrund er der igangsat en proces med henblik på at opdatere Matas strategi, herunder en tilpasning af de langsigtede finansielle ambitioner.
 • Det er fortsat koncernens politik at udlodde overskydende kapital til aktionærerne igennem en kombination af udbytter, der vil udgøre minimum 60 % af Justeret resultat efter skat, og løbende aktietilbagekøb. Der gennemføres ikke et aktietilbagekøbsprogram for 2017/18.
 • Der tilstræbes en udbyttebetaling på samme niveau i DKK som for 2015/16 og 2016/17 (DKK 6,30 pr. aktie).

Forventningerne til 2017/18 er uforandrede ift. selskabsmeddelelse nr. 9 fra 10. oktober 2017:

 • Et fald i den underliggende (like for like) omsætning på mellem 0 og 2% efter hensyntagen til negativ kalendereffekt.
 • EBITA før særlige poster realiseres på et niveau mellem DKK 440-470 mio.
 • Investeringer på omkring DKK 90-100 mio. (eksklusiv overtagelse af butikker).

EBITA er jf. definitionen i Årsrapport 2016/17 side 80 opgjort før særlige poster. Særlige poster i forbindelse med de planlagte resultatforbedrende tiltag er således ikke inkluderet i de finansielle forventninger til EBITA for 2017/18. Engangsomkostningerne på DKK 12,7 mio. afholdt i forbindelse med skift af administrerende direktør i Matas A/S er inkluderet i forventningerne til EBITA. 

 

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 8. november 2017 kl. 14.

Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas' investor hjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK: +45 38 32 28 69

UK: +44 (0)20 3427 1910

US: +1718 971 5768

Event kode: "Matas" eller 1067169

Ring venligst 5 minutter før telefonkonferencen begynder.

 

Link til webcast: https://edge.media-server.com/m6/p/zca7buar

 

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                                       

Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                            

 

Anders T. Skole-Sørensen 

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55 

 

Elisabeth Toftmann Klintholm                                                               

Head of Investor Relations & Strategy, tlf. 48 16 55 48                    

 

 

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Matas A/S