november 27, 2017

Tildeling af Performance Share Units og indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 11 2017/18

Selskabsmeddelelse 11 2017/18

Allerød, 2017-11-27 16:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- I overensstemmelse med Matas A/S' Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S (Matas) dags dato tildelt i alt 42.135 Performance Share Units (PSU'er) til selskabets administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg, i henhold til selskabets langsigtede incitaments­program.

Afhængigt af opnåelse af to KPI'er, der hver vægtes med 50%, én baseret på udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden frem til og med regnskabsåret 2019/20, kan antallet af tildelte PSU'er variere i et interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte ved vesting.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSU'erne vester og ikke bortfalder, giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet.  

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI'er, modner de tildelte PSU'er efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2019/20.

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI'er i perioden indtil afslutningen af regnskabsåret 2019/20 udgør værdien af PSU'erne med gårsdagens lukkekurs DKK 4,6 mio.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltageren over en fire-årig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt del af dennes bruttoløn.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU'erne:

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn   Gregers Wedell-Wedellsborg
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Administrerende Direktør
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   Matas A/S
b) LEI-kode   N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
  Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S
 
  DK0060497295
b) Transaktionens art   Tildeling
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er) (DKK)                                  Mængde(r)
      0                                                   42.135
d) Aggregerede oplysninger
·         Aggregeret mængde
·         Pris (DKK)
 
  
e) Dato for transaktionen   27. november 2017
f) Sted for transaktionen  Uden for markedet

 

 

 

         For yderligere information
         
         Elisabeth Toftmann Klintholm
         
         Head of Investor Relations & Strategy
         
         Tlf. +45 48 16 55 48


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Matas A/S