februar 6, 2018

Delårsrapport — 9M 2017/18

Selskabsmeddelelse 13 2017/18

Selskabsmeddelelse 13 2017/18

Allerød den 6. februar 2018, 2018-02-06 07:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Digital oprustning, lavere priser og bedre rådgivning

"Matas står i en forandret markedssituation og vi er i gang med forny os skridt for skridt. I november annoncerede vi en række tiltag for at frigøre mellem 30 og 40 mio. kr. til nye prioriteter. Den plan er nu gennemført. For kunderne har det allerede betydet prisfald på en lang række kendte hverdagsvarer. Nu tager vi de næste skridt for at styrke kundeoplevelsen.

Vi iværksætter en bredspektret digital vækstplan under overskriften Matas 4D. Et hovedmål er at gøre det hurtigere og nemmere at handle på matas.dk. Vi investerer samtidig i et omfattende uddannelsesprogram, så vi kan tage Matas' særkende, det gode råd, til næste niveau. Matas skal være et endnu bedre sted at få tips og høre om nye brands", udtaler Gregers Wedell-Wedellsborg, administrerende direktør i Matas A/S og fortsætter

"Salget i de første 9 måneder af regnskabsåret ligger i tråd med de reviderede forventninger, men billedet er fortsat todelt. Julehandlen gik pænt og matas.dk voksede 40 % alene i det seneste kvartal, men denne udvikling kan ikke kompensere tendensen med en lavere kundestrøm og øget konkurrence i hverdagene. Selskabets resultat i 3. kvartal blev lidt lavere end samme kvartal sidste år med en EBITA margin på 19,5 % mod 20,2 % sidste år".

 

Hovedpunkter for 3. kvartal 2017/18

 • Guidance er præciseret, idet der nu ventes et fald i den underliggende (like for like) omsætning på mellem 1 og 2% (før: et fald på mellem 0-2%). EBITA ventes realiseret mellem DKK 445-460 mio. (før: DKK 440-470 mio.).
 • I forbindelse med regnskabet for 2. kvartal 2017/18 blev der igangsat en række tiltag med henblik på at frigøre ressourcer til at styrke kundeoplevelsen og konkurrenceevnen. Tiltagene omfattede lukning af StyleBox som selvstændig kæde i løbet af 1. halvår 2018; en intensivering af arbejdet med at konsolidere butikker, hvilket aktuelt har ført til en beslutning om at lukke fire mindre butikker i løbet af 1. kvartal 2018; samt et program, der i løbet af de kommende kvartaler vil reducere omkostningerne.
 • Arbejdet med at styrke kundeoplevelsen og konkurrenceevnen har i første omgang resulteret i en ny prisstrategi med en række kendte varer til "God lav pris" samt en oprustning på det digitale område. Sideløbende er arbejdet med at opdatere Matas' strategi igangsat og skrider planmæssigt frem.
 • Omsætningen i 3. kvartal 2017/18 var DKK 1.062,8 mio. og var således på niveau med 3. kvartal 2016/17, hvor omsætningen var DKK 1.064,3 mio. Det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 3. kvartal 2017/18 som i 3. kvartal 2016/17, faldt 0,8% i kvartalet.
 • Omsætningen var positivt påvirket af øget salg i alle shop in shops, på nær Material shoppen. E-handelssalget steg 40% i forhold til samme periode året før. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse steg 7,2% til DKK 175,3, og kompenserede således for faldet i antal af transaktioner på 5,1%. Der blev i kvartalet gennemført 6,0 mio. transaktioner.
 • Salgsudviklingen inden for High-End Beauty var tilfredsstillende. Fremgangen i High-End modvirkede den negative effekt fra Mass Beauty, hvor omsætningen faldt; dels som følge af et øget antal konkurrerende udsalgssteder i forhold til samme periode året før; dels grundet øget konkurrence fra dagligvarehandlen. Samlet set gik Beauty en smule frem.
 • Bruttoresultatet i 3. kvartal 2017/18 blev DKK 484,2 mio. med en bruttomargin på 45,6%, hvilket var stort set uændret i forhold til 45,8% i 3. kvartal 2016/17.
 • De samlede omkostninger var DKK 7,0 mio. højere end samme kvartal året før. Korrigeret for engangsomkostninger i forbindelse med opsigelser og lukning af butikker steg omkostningerne med DKK 1,5 mio.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 227,0 mio. i 3. kvartal 2017/18 og EBITDA marginen 21,4% mod 21,8% året før. EBITA udgjorde DKK 207,8 mio. mod DKK 214,6 mio. året før og EBITA marginen var 19,5% i forhold til 20,2%. Faldet skyldtes en lidt lavere bruttomargin, samt øgede omkostninger og afskrivninger.
 • Resultat efter skat for perioden blev DKK 134,2 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 154,8 mio. i forhold til henholdsvis DKK 147,0 og 161,8 mio. i samme periode året før.
 • Pengestrøm fra primær drift faldt til DKK 329,4 mio. i 3. kvartal 2017/18 fra DKK 400,6 mio. i samme kvartal året før. De frie pengestrømme var DKK 237,4 mio. mod DKK 299,4 mio. året før. Faldet skyldtes dels det lavere niveau for EBITDA, dels en lavere reduktion i arbejdskapitalen end i samme kvartal sidste år.
 • Bruttogælden udgjorde DKK 1.509,2 mio. pr. 31. december 2017. Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.457,0 mio. pr. 31. december 2017 svarende til 2,5 gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster, på samme niveau som ved udgangen af 3. kvartal 2016/17.

 

Hovedpunkter for de første 9 måneder af 2017/18

 • Omsætningen i de første ni måneder af 2017/18 var DKK 2.661,7 mio. og faldt med 0,8% i forhold til samme periode i 2016/17. Underliggende faldt omsætningen med 1,0% (like for like).
 • Bruttoresultatet for de første 9 måneder var DKK 1.207,5 mio., svarende til en bruttomargin på 45,4%, mod en bruttomargin på 46,6% i samme periode året før.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 471,0 mio. og EBITDA marginen 17,7% for de første ni måneder af 2017/18. EBITA udgjorde DKK 415,8 mio., svarende til en EBITA margin på 15,6%. For samme periode af 2016/17 var EBITA DKK 449,0 mio. og EBITA marginen 16,7%.
 • Resultat efter skat for de første 9 måneder blev DKK 248,6 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 309,1 mio. i forhold til henholdsvis DKK 286,1 og 330,6 mio. i samme periode året før.
 • De frie pengestrømme blev DKK 296,0 mio. for de første 9 måneder mod DKK 303,3 mio. i samme periode året før.

  

Finansielle forventninger

De præciserede forventninger til 2017/18 er:

 • Et fald i den underliggende (like for like) omsætning på mellem 1 og 2% efter hensyntagen til negativ kalendereffekt (før: et fald på mellem 0-2%).
 • EBITA, inklusive engangsomkostninger i forbindelse med skifte af den administrerende direktør i Matas A/S, forventes at blive realiseret på et niveau mellem DKK 445-460 mio. (før: DKK 440-470 mio.).
 • Investeringer på omkring DKK 90-100 mio. eksklusiv overtagelse af butikker (uændret).

EBITA er jf. definitionen i Årsrapport 2016/17 side 80 opgjort før særlige poster. Særlige poster i forbindelse med de planlagte resultatforbedrende tiltag er således ikke inkluderet i de finansielle forventninger til EBITA for 2017/18. Engangsomkostningerne på DKK 12,7 mio. afholdt i forbindelse med skift af administrerende direktør i Matas A/S er inkluderet i forventningerne til EBITA. 

 

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den 6. februar 2018 kl. 10.00.

Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas' investor hjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                                                     +45 35 15 80 49

UK:                                                    +44 (0)330 336 9105

US:                                                    +1 646-828-8143

Event kode:                                     "Matas" eller 3318636

 

Ring venligst 5 minutter før telefonkonferencen begynder.

Link til webcast:                             https://edge.media-server.com/m6/p/ntphiavi

 

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                                       

Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                             

 

Anders T. Skole-Sørensen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

 

Elisabeth Toftmann Klintholm                                                               

Head of Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48            


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Matas A/S